advert 1
advert 2
advert 3
Terminy CIT


Termin Deklaracja / formularz / oświadczenie Płatność
07.01   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.01 za grudzień Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.02   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.02 Rozliczenie miesięczne za styczeń (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za styczeń Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.03   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.03 Rozliczenie miesięczne za luty i rozliczenie kwartalne (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za luty Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
31.03 CIT-8 roczne zeznanie podatkowe Zapłata podatku naleznego
Wyłożenie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych, lub ogłoszenie w środkach masowego przekazu lub w internecie informacji o niektórych darowiznach
07.04   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.04 Rozliczenie miesięczne za marzec i rozliczenie kwartalne (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za marzec Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.05   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.05 Rozliczenie miesięczne za kwiecień (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za kwiecień Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.06   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.06 Rozliczenie miesięczne za maj (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za maj Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.07   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.07 Rozliczenie miesięczne za czerwiec i rozliczenie kwartalne (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za czerwiec Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.08   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.08 Rozliczenie miesięczne za lipiec (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za lipiec Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.09   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.09 Rozliczenie miesięczne za sierpień (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za sierpień Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.10   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.10 Rozliczenie miesięczne za wrzesień i rozliczenie kwartalne (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za wrzesień Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.11   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.11 Rozliczenie miesięczne za październik (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za październik Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo
07.12   Wpłata pobranej zaliczki od dywidendy
Wpłata podatku od nierezydentów
20.12 Rozliczenie miesięczne za listopad i rozliczenie kwartalne (deklaracja dochodu) Zaliczka na podatek dochodowy
Zaliczka na podatek dochodowy – zasady uproszczone
za listopad Zryczałtowany podatek od zwolnionych podmiotowo