advert 1
advert 2
advert 3
O nas
"Biuro Rachunkowe SC Leś Justyna, Zelek Katarzyna" oferuje obsługę w zakresie:
Rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym w Jaworznie
Wykonywanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT
Pełnej obsługi KADR

Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników
 • prowadzenie akt osobowych (przechowywane w siedzibie biura rachunkowego)
 • dokumentacja związana z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • dokumentacja dotycząca potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
 • ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie harmonogramów czasu pracy ( praca zmianowa)
 • ewidencje gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym
 • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy i rejestru chorób zawodowych

Dokumentacja i ewidencja płac
 • listy płace
 • kartoteki wynagrodzeń pracowników
 • deklaracje podatkowe

Dokumentacja prac zleconych
 • ewidencję podatkową pracownika i zleceniobiorców prac zleconych
 • przygotowywanie umów zleceń
 • listy płac prac zleconych
 • deklaracje podatkowe

Prowadzenie dokumentacji ZUS
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zas. Chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • rejestry zakupu i sprzedaży vat
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje wyposażenia
 • deklaracje podatkowe
 • deklaracje ZUS oraz druków RMUA
 • zeznania roczne
 • bilanse ( ocena działalności)
 • przygotowywanie przelewów do U.S. I ZUS
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
 • archiwizacja dokumentów

Pełna księgowość i Księgi rachunkowe
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • dekretacja dokumentów
 • uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • zestawienie obrotów i sald
 • listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • rejestry zakupu i sprzedaży vat
 • ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencje wyposażenia
 • deklaracje podatkowych
 • deklaracje ZUS oraz druków RMUA
 • sprawozdania roczne
 • sprawozdania do urzędu statystycznego
 • przelewy z opłatami do U.S. I ZUS
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. I ZUS
 • archiwizacja dokumentów

Ewidencje podatkowe Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • deklaracje podatkowe
 • deklaracje ZUS i druków RMUA
 • rejestry sprzedaży i zakupów vat
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • ewidencji wyposażenia
 • zeznanie roczne
 • przelewy z opłatami do U.S. I ZUS
 • reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS